top of page
Banner edge

TIN TỨC

TIN NỘI BỘ

TIN BUỒN
CỰU NỮ SVSQ K1 NGUYỄN THỊ KIM OANH TỪ TRẦN

Chúng  tôi vừa nhận được tin buồn từ Gia Đình Khóa 1-Học Viện CSQG: Chị Nguyễn  Thị Kim Oanh (sinh năm 1944), Cựu Nữ SVSQ K1-HVCSQG, sau một thời gian  lâm bệnh nặng đã từ trần tại San Diego, Nam California, trong ngày  29/8/2021, hưởng thọ 78 tuổi; và lễ hỏa táng sẽ diễn ra trong ngày thứ  ba 7/9/2021 sắp tới.


Vì  không thể liên lạc  được với thân nhân người quá cố nên Ban Đại Diện K1  chưa có những chi  tiết cụ thể về sự ra đi của chị Kim Oanh cũng như tang  lễ của Chị.

Trước  tin buồn này, Ban  Cố Vấn, Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật trang nhà  HVCSQG-VNCH, xin chân  thành phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh Chị Kim Oanh  sớm được siêu thoát về Cõi Vĩnh Hằng.

bottom of page