top of page
Banner edge

TIN TỨC

TIN NỘI BỘ

TIN BUỒN
THÂN MẪU K6 NGUYỄN TẤN LỰC TỪ TRẦN

Chúng   tôi vừa nhận được tin buồn: Thân Mẫu của Chiến hữu NGUYỄN TẤN LỰC, Hội   Trưởng Hội Ái Hữu L/L CSQG – VNCH Bắc California là Cụ Bà NGUYỄN VĂN   TÁNH, Nhũ danh Trần Thị Hiệp, vừa từ trần tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày  10  tháng 8 năm 2021 (Nhằm ngày 3 tháng 7 năm Tân Sửu), hưởng Thượng Thọ  91  tuổi.


Chúng  tôi, Toàn Thể Ban  Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật trang nhà Học  Viện CSQG-VNCH  xin chân thành phân ưu cùng C/H Nguyễn Tấn Lực và toàn  tang quyến; Kính  nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Văn Tánh, Nhũ  Danh Trần Thị  Hiệp sớm được Vãng Sanh Cực lạc.

bottom of page