top of page
Banner edge
Tin Tức - Divider

TIN TỨC / TIN NỘI BỘ

KẾT THÚC ĐẠI HỘI IX TỔNG HỘI CSQG: CH THÁI VĂN HÒA ĐẮC CỬ TỔNG HỘI TRƯỞNG TH/CSQG

hocviencsqg-vnch.org

KẾT THÚC ĐẠI HỘI IX TỔNG HỘI CSQG: CH THÁI VĂN HÒA ĐẮC CỬ TỔNG HỘI TRƯỞNG TH/CSQG

(San Jose): Như tin đã Thông Báo, vào sáng ngày 28 tháng 5, 2022, Đại Hội Kỳ IX Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia đã diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ (Vietnamese American Cultural Center-VACC), số 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122. Mục đích của Đại Hội là để bầu chọn lại thành phần nhân sự của Tổng Hội (Hội Đồng Quản Trị & Hội Đồng Chấp Hành) cho nhiệm kỳ 3 năm sắp tới (2022-2025). Đông đảo đại biểu thuộc các Hội CSQG trực thuộc Tổng Hội và các Đại Diện các Khóa Sĩ Quan Học Viện CSQG (từ Khóa 1 đến Khóa 9) đã về tham dự Đại Hội. Tổng cộng có 17 đơn vị tham gia Đại Hội, không kể đông đảo các chiến hữu CSQG khác và phu nhân cũng hiện diện để ủng hộ. Đại Hội được đặt dưới sự Chủ tọa của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Cựu Tư Lệnh CSQG; và Tiến sĩ Trần An Bài, Cựu Giảng sư HVCSQG.


Sau nhiều giờ thảo luận sôi nổi, Đại Hội đã kết thúc với kết quả như sau:


- Niên Trưởng Trần Quan An được tái tín nhiệm với số phiếu 17/17 chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.


- CH Nguyễn Ngọc Tuấn đắc cử chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT (17/17) thay thế CH Phan Tấn Ngọc xin rút lui vì lý do sức khỏe và lớn tuổi.


- CH Thái Văn Hòa đắc cử chức Chủ Tịch Hội Đồng Chấp hành (Tổng Hội Trưởng) với số phiếu 12/17 thay thế CH Phan Tấn Ngưu, nguyên THT vì lý do gia đình không tham gia ứng cử hay đề cử. (CH Nguyễn Doãn Hưng, được 5/17 phiếu, không đắc cử).