top of page
Banner edge
LEFT.png

TIN TỔNG HỢP

DB KEVIN MCCARTHY ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HẠ VIỆN

(TỔNG HỢP): Sau 15 vòng bầu cử đầy kịch tính, trong bốn ngày, cuối cùng Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) được các dân biểu cùng đảng bầu làm chủ tịch Hạ Viện, vào lúc sáng sớm Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, 2023.


Ông McCarthy được 216 phiếu trong tổng số 428 phiếu bầu, đạt quá bán.


Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, được 212 phiếu của tất cả các dân biểu Dân Chủ.


Có sáu dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu trắng.


Hạ Viện có tổng cộng 435 dân biểu, nhưng có một người qua đời, nên chỉ có 434 người hiện diện.


Như vậy, ông McCarthy trở thành chủ tịch thứ 55 của Hạ Viện Hoa Kỳ, kể từ hôm nay!


Đây là lần đầu tiên trong 164 năm có cuộc bầu cử chủ tịch Hạ Viện qua nhiều vòng bầu như thế.

bottom of page