top of page
Banner edge
LEFT.png

TIN TỔNG HỢP ST

HÌNH ẢNH HAI CUỘC ĐỜI MỘT TÁC NHÂN

Hình trên bên trái là quang cảnh tại Sài Gòn ngày 30/4/1975. Bên phải là quang cảnh tại Kabul ngày 16/8/2021


TIN TỔNG HỢP: Ngày 16/8/2021, quân Taliban đã tràn vào thủ đô Kabul cúa Afghanistan,  sau khi Tổng Thống Joe Biden của Hoa Kỳ ra lệnh cho quân đội Mỹ rút khỏi  đất nước này vào ngày 31/8/2021, sau 20 năm đem quân tới Afghanistan  đánh đuổi Taliban và truy lùng Bin Laden và tổ chức khủng bố Al Qaeda  của y. Nhưng chỉ trong vòng 11 ngày, quân Taliban đã tiến chiếm thủ đô  Kabul của Afghanistan. Một cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra ở Kabul khi  mọi người tìm cách di tản trước khi đám quân Taliban kéo đến đã làm cho  người ta liên tưởng đến ngày 30/4/1975 của Sài Gòn, Việt Nam, cách nay  hơn 46 năm. Cả hai cuộc đổi đời đáng buồn này vẫn chỉ có một tác nhân là  Hoa Kỳ!!! Lại thêm một lần HK ca bản "khi đồng minh tháo chạy". Buồn  thay!bottom of page