top of page
Banner edge
LEFT.png

ST

TÒA BẠCH ỐC KHỞI ĐỘNG LẠI CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆM COVID TẠI NHÀ MIỄN PHÍ

QUẬN CAM (VB-15/12/2022) ---- Tòa Bạch Ốc đang mang trở lại một chương trình phổ biến cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí qua đường bưu điện cho bất kỳ gia đình nào tại Hoa Kỳ yêu cầu xét nghiệm.


Bắt đầu từ thứ Năm 15/12/2022 (hôm nay), các hộ gia đình có thể đặt hàng tối đa 4 bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí tại COVIDTests.gov:
COVID.gov/tests - Free at-home COVID-19 tests


bottom of page