top of page
Banner edge

VĂN

VĂN 2.png
KHI THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN ĐI CHỢ

TRUYỆN VUI ST

Nhân dịp Thủ tướng Hoa Lục Lý Khắc Cường đến chợ hàng hóa Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt, ông ta hỏi người bán thịt:


- Công việc kinh doanh thế nào?


Đáp:

- Thông thường rất tốt, nhưng hôm nay đến một cân cũng không bán được.


Lý:

- Tại sao?


Đáp:

- Vì ngài đến, khách hàng không được vào.


Lý:

- Vậy thì tôi mua hai cân.


Đáp:

- Không bán.


Lý:

- Tại sao?


Đáp:

- Vì để đảm bảo an ninh khi ngài đến, ở đây không được có dao.


Lý:

- Dao không có, vậy tôi mua cả tảng thịt này.


Đáp:

- Cũng không thể bán được.


Lý:

- Tại sao?


Đáp:

- Bởi khi ngài chưa đến thì giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến thì giá mỗi cân được qui định chỉ còn 18 tệ, nếu bán bị hao mất 5 tệ.


Lý:

- Vậy anh hãy bán cho tôi miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân như thường ngày.


Đáp:

-Vậy cũng không được.


Lý ngạc nhiên:

- Tại sao thế?


Đáp:

- Bởi tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là một cảnh sát vũ trang.


Lý:

- Gọi đội trưởng của anh đến đây!


Đáp:

- Đội trưởng đang bán trái cây, thưa ông!


(ST-Không rõ tác giả)


VĂN 1.png

VĂN THƠ NHẠC

bottom of page