top of page
Banner edge

SINH HOẠT / VIDEO

NT TRẦN MINH CÔNG THĂM K6 HUỲNH VĂN TÂM JAN. 8, 2013

Cùng đi thăm còn có GS Trần An Bài & Cựu Trung Tá Bùi Quyền (nay đã quá cố)

bottom of page