top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

CÁC HỘI ĐOANG BẠN

Qua  sự giới thiệu của CH Đỗ Như Thạch (Hội Thân Hữu CSQG/VNCH Vùng Hoa  Thịnh Đốn và Phụ Cận), một số Hội Đoàn Bạn tại Vùng HTĐ đã biết đến  website Học Viện CSQG-VNCH và đã có những nhận xét rất tích cực và đầy  thiện cảm với trang web chúng ta như sau:


* Hội Thủ Đức - Hoa Thịnh Đốn:

- Quá hay👍. Xin chúc mừng website CSQG.
Chúc Trang web luôn vững mạnh.

Nguyễn Hữu Phước


* Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Vùng Hoa Thịnh Đốn:

- Cảm ơn Anh Thạch rất nhiều.

Kính  Chúc Trang Web CSQG mỗi ngày một vững mạnh

Kính Chúc Anh cùng tất cả Anh Em  và Gia đình  Bình an

Alpha LTD (Lê Tiến Dũng)


* Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Maryland, Virginia, Washington DC:

- Đáp nhận. Hay quá. Cám ơn Ông Cò ĐNThạch đã chia sẻ.

Đoàn Hữu Định (Chủ Tịch)


bottom of page