top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

NGUYỄN DOÃN HƯNG

Mặc dù K6 không có Đại diện chính thức, nhưng vì thời gian tính, tôi xin phép được lên tiếng như sau:


Đầu tiên xin được hoan hô  toàn thể Niên Trưởng Cố Vấn, và tất cả anh chị trong Ban Điều Hành  Website một lần nữa dấn thân, hy sinh nhận lãnh việc thiết kế, điều hành  trang web (HVCSQG) này.


Đã từ lâu, mặc dù có lẽ  rất đông mọi người đã biết tới Học Viện CSQG, nhưng vẫn cần có một trang  web tốt để giúp giới thiệu, quảng bá, tạo một cái nhìn đứng đắn, nâng  cao rất mạnh uy tín cho trường Mẹ một cách hợp pháp. Một good website  cho HVCSQG cũng tương đương với việc góp phần quan trọng vào công cuộc  đấu tranh chống cộng của các chiến sĩ CSQG, trong đó có các cựu SVSQ Học  Viện, những người đã từng đi qua ngưỡng cửa HVCSQG, là việc làm cần  thiết.


Xin chào mừng Website chính thức của HVCSQG!


Trân Trọng,

ND.Hưng


bottom of page