top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

ST

Lúc về già mình nên thực hiện:


3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ


– 3 QUÊN:

* Một quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

* Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

* Ba quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.


– 4 CÓ:

* Một nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

* Hai cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con

* Ba là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già

* Bốn cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.


– 5 KHÔNG:

* Một không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ la cà với con

* Hai không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng

* Ba không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu

* Bốn không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

* Năm không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con.


– 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI:

*  Ánh nắng mặt trời

*  Nghỉ ngơi

*  Thể dục

*  Ăn uống điều độ

*  Tự tin

*  Bạn bè


Cuối cùng luôn xác định TƯ TƯỞNG:

“Sinh  – bệnh –  lão – tử” là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi  thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương  tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu CHẤM HẾT THẬT TRÒN.”


bottom of page