top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

ST

1. Nếu muốn thật giàu có... phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản, nhân cách, nhân từ).


2. Nếu muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ). Đừng biết mà giữ cho riêng mình.


3. Nếu muốn làm được những gì mình muốn, hãy khéo léo dùng phép tính CỘNG (hợp tác).


4. Nếu muốn làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi những thói quen, cách làm cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).


Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành một người xuất sắc.


Và hãy nhớ:


- Nhân ✖ chia ➗ trước


- Cộng ➕ trừ  ➖  sau.


Cuối cùng, hãy đơn giản hoá cuộc sống của chính mình. Đừng quên học đi đôi với hành, và thực hành phải luôn đi trước lời nói.


Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và gần hơn.


✖ ➗ ➕ ➖ Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Hãy nhớ!


Sưu tầm


bottom of page