top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

Nhà Văn TRẦN MẠNH HẢO

NGUY  CƠ MẤT NƯỚC ĐANG ĐẾN TỪ BỘ GIÁO DỤC XUỐNG CẤP, VONG THÂN, KHÔNG CHÍNH  DANH, KHÔNG TRUNG THỰC, THIẾU TRI THỨC VÀ KHÔNG CÓ TẦNG LỚP TRÍ THỨC


Sau ngày thống nhất đất  nước, Trần Mạnh Hảo từ rừng vào Sài Gòn và ở hẳn thành phố này cho đến  nay. Cuối năm 1975, qua anh Trịnh Công Sơn, anh Nguyễn Mộng Giác, bạn  Bửu Chỉ và một số bạn bè khác như họa sĩ, nhà văn Khánh Trường, họa sĩ  Nguyễn Trọng Khôi, nhà văn Ngụy Ngữ, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh… chúng  tôi bắt đầu giao du với tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ (mặc dù  phần lớn tầng lớp ưu tú nhất này của Việt Nam Cộng Hòa đã di tản, đã  vượt biên hoặc còn trong trại tù cải tạo).


Các bạn kể trên nhiều  người đã qua đại học, có người mới đậu tú tài ngang tôi hết cấp 3 ngoài  Bắc, mà sao các bạn giỏi thế, uyên bác thế, lại biết Pháp ngữ, Anh ngữ.  Tôi có dẫn vài ba bạn ngoài Bắc vào đã học ở Liên Xô, có học vị Phó tiến  sĩ hẳn hoi, đến giao du với các bạn đồng lứa Sài Gòn được nền giáo dục  VNCH đào tạo, thì than ôi chúng tôi quả là mới i tờ rít...


Trong khi chế độ mới (CS) luôn vỗ ngực khoe khoang chế độ ta ưu việt nhất từ chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…


Trong lòng mình, tôi mặc  cảm tự ti với các bạn Sài Gòn mà không dám nói ra vì xấu hổ. Rằng thế hệ  chúng tôi ngoài Bắc dốt hơn, được giáo dục sai lệch và sơ sài hơn các  bạn được “chế độ Mỹ-ngụy” đào tạo… Ai thắng ai không phải so về chiếm  giết, súng đạn, mà phải so găng bằng tri thức, bằng học vấn…


May mà kho sách dịch Sài  Gòn cũ đã dạy tôi thoát nạn mù tri thức, cho tôi có đủ kiến thức có thể  ngồi phản biện ngon ơ tất cả luận án tiến sĩ văn học, triết học, luật  học, văn hóa học, sử học, mỹ học, ngôn ngữ học…


Nhắc lại điều này, lòng  tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng trước sự thật, tôi không thể  tảng lờ, câm miệng. Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 nhân  bản theo cách giáo dục của người Pháp, nên nó chính là nền giáo dục đúng  nghĩa. Còn nền giáo dục của “phe thắng trận” chúng ta là một nền giáo  dục bị vong thân, nền giáo dục phục vụ chính trị, bị chính trị hóa. Mà  chính trị là gì, là thủ đoạn. Còn GIÁO DỤC, VĂN HÓA VĂN NGHỆ… không lấy  cai lợi, cái thủ đoạn làm mục đích, mà nó lấy CHÂN THIỆN MỸ LÀM MỤC ĐÍCH  vậy.


Khẩu hiệu của Đảng Cộng  Sản Đông Dương từ năm 1930 và Đảng Lao Động Việt Nam từ năm 1951 vẫn cứ  là “TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ” Chao ôi, từ cổ đại đến nay,  có nhà nước nào, chế độ nào diệt trí thức hay không, hay chỉ có ĐẢNG TA  mới dám làm như thế?


Cho đến nay, chúng tôi  chưa hề thấy ĐẢNG TA công khai thừa nhận KHẨU HIỆU DIỆT TRÍ THỨC kia là  ấu trĩ, là sai lầm tả khuynh, cứ “làm thinh Việt Minh đồng ý”. Đã chủ  trương diệt trí thức thì làm sao tạo ra xã hội có học vấn, có văn minh?  Chẳng lẽ nền giáo dục của chúng ta chủ trương diệt trí thức chỉ tạo ra  các thế hệ thiếu tri thức làm công cụ cho chính trị mà thôi hay sao?


Thời chúng tôi học cấp 3, có một thầy giáo dạy văn rất  hay, lại đẹp trai, nho nhã có nhiều bạn nữ khá nhan sắc muốn chọn thầy  làm chồng tương lai, mới điều tra lý lịch thầy, biết cha thầy là ông  quan huyện, lại là trí thức học trường hậu bổ do Tây đào tạo, bèn giật  thót người không dám tiến tới nữa; vì thầy là thành phần xấu, con ông  quan huyện là xấu, bố lại là trí thức còn xấu nữa, than ôi!


Thời chúng tôi đi học, hầu  hết bọn con địa chủ, con tư sản … đều học giỏi và đều không được đi đại  học. Con bần cố nông dù dốt đặc cán mai cũng được cử đi đại học bên  Liên Xô, Đông Đức… HỌC GIỎI THI LÝ LỊCH là vậy đó.


Một chế độ diệt người giỏi  từ trong trứng nước, ưu tiên người dốt, DỐT NÁT MUÔN NĂM, HỒNG HƠN  CHUYÊN MUỐN NĂM… thì giáo dục ơi, ta chào mi, vì mi lấy cái dốt, cái ngu  làm mục đích…


Sau năm 1954, trong khoa  học xã hội nhân văn, các giáo sư giỏi nhất như Cao Xuân Huy, Trương Tửu –  Nguyễn Bách Khoa, Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh…sau này là Cao Xuân Hạo…  đều bị cấm lên bục giảng đại học, cho đi chăn bò hay ngồi dịch sách.


Từ đó, người giỏi bị loại  ra ngoài cơ chế xã hội, tôn trọng người dốt nát ngu đần thì giáo dục ơi  mi còn sinh ra làm gì nữa. Do vậy, mấy chục năm qua hầu hết học vị tiến  sĩ là học bị phong bì, hầu hết học hàm PGS, GS là học hàm phong bì…


Một xã hội mua bằng cấp,  mua học vị học hàm, mua quan bán chức công khai như ngày nay, thì giáo  dục ơi, coi như em đã chết, sự thật đã chết, chân lý đã chết…


Do nền giáo dục lấy bần cố  nông làm gốc lâu dài quá nên dân tộc Việt Nam hôm nay hầu như không còn  đời sống tinh thần mang tính chân thiện mỹ nữa, tất cả phải nói dối lẫn  nhau để tồn tại…


Than ôi, họa mất nước ở đây chứ đâu.,.


Sài Gòn ngày 19-8-2021

T.M.H.


bottom of page