top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

HỘI CSQG NAM CA

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, và Thân Hữu & Hậu Duệ Kính thưa Quý Vị,


Buổi hội luận về Quyết Định 1334 của CSVN tổ chức tại San Jose vừa qua, chúng tôi không có dịp được tham dự. Tuy nhiên, sau khi đọc bài phân tích của Thầy Canh, các thành viên BCH Hội Nam CA đã có một buổi hội luận bỏ túi nhận định về QĐ 1334 và có một vài nhận định về QĐ này như bài viết bên dưới, và xin được chuyển đến quý vị để tường và giúp phổ biến, nếu có thể.


Trân trọng Cám ơn,
BCH Hội AHCSQG Nam Cali


*****************************


BÀI NHẬN ĐỊNH CỦA BCH/HỘI CSQG NAM CA VỀ QĐ1334 CỦA CSVN:


Kính thưa Quý Vị,


Nhiều người trong số các quý vị, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể không quen thuộc với lịch sử Việt Nam. Nhân nhận được emails trao đổi qua lại trước & sau Hội Luận Nghị Quyết 1334 của CSVN tổ chức tại San Jose, CA, và sau khi đọc bài viết "Chính Sách Kiều Vận, 1334" của GS Nguyễn Văn Canh, chúng tôi, những thành viên BCH Hội CSQG Nam CA, những người Mỹ gốc Việt, hay đúng hơn là những người Việt tị nạn cộng sản, mong muốn được chia sẻ một vài ý kiến thô thiển như sau:


Về Bối cảnh chính trị của Việt Nam:


Dưới chế độ cộng sản độc đảng, công an ở Việt Nam được coi là "thanh kiếm" bảo vệ đảng. Vì vậy, quyền hành của công an không chỉ giới hạn để bảo vệ cấp trên, mà họ còn làm ngơ, bao che cấp dưới, cán bộ, công an, đảng viên lạm quyền, làm những việc sai trái. Để chứng minh, xin xem hình đính kèm trang 8 tài liệu “Chính sách Kiều Vận, 1334” của Giáo sư Nguyễn Văn Cảnh.


Sau 49 năm thống nhất đất nước, các quyền tự do chính trị vẫn bị hạn chế và các tiếng nói đối lập thường bị đàn áp thẳng tay. Việc hòa hợp hòa giải chỉ là những khẩu hiệu của cộng sản, cho nên việc các nhà bất đồng chính kiến cho đến các lãnh đạo tôn giáo không nằm trong hệ thống đảng, cũng như các cựu chiến binh và góa phụ VNCH đã bị ngược đãi và đàn áp là điều dễ hiểu.


Quyết định 1334 khuyến khích người Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Mặc dù lời mời gọi này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có những lý do để thận trọng. Chúng ta đừng quên câu nói của cố TT Nguyễn Văn Thiệu mà nay đã trở thành chân lý là “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.


Vì lý do đó, những người Mỹ gốc Việt trước khi trở về VN hợp tác, đầu tư, v.v... hãy ghi nhớ:


- Hệ thống độc đảng tại Việt Nam: Việt Nam là một nhà nước độc tài với một đảng cầm quyền duy nhất là đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) không có đối lập hay phản biện gì cả.


- Tự do chính trị hạn chế: Không có sự đối lập chính trị, nên những người chỉ trích chính phủ, hay bất đồng chính kiến đã phải đối mặt với sự đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Sự tự do tôn giáo cũng bị giới hạn và cả những hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ các thương phế binh VNCH cũng bị cấm đoán. Điều này đặt ra câu hỏi về ý định thực sự đằng sau Quyết định 1334 là gì.


- Chính sách "Vắt chanh bỏ vỏ": Có một mối lo ngại rằng VCP có thể khai thác người Mỹ gốc Việt vì các kỹ năng và kiến thức của họ, rồi sau đó loại bỏ họ sau khi chúng đã nắm được tài và lực của những người này.


- Những mối quan tâm tiềm ẩn đằng sau Quyết định 1334:


1- Tính minh bạch hạn chế: Động cơ thực sự đằng sau Quyết định 1334 không rõ ràng.


2- Các biện pháp bảo vệ không chắc chắn: Có những lo ngại về an ninh pháp lý và kinh doanh đối với những người Mỹ gốc Việt trở về.


3- Tự do bị hạn chế: Sống và làm việc tại Việt Nam có thể có nghĩa là hạn chế các quyền tự do mà bạn được hưởng ở Mỹ, bao gồm cả tự do ngôn luận và tôn giáo.


4- Xem xét tương lai của bạn: Trở về Việt Nam có thể là một quyết định cá nhân sâu sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn so với phần thưởng trước khi thực hiện.


Các khuyến nghị:


1- Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng: Tìm hiểu kỹ về môi trường chính trị và kinh tế hiện tại của Việt Nam.


2- Tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp: Nên nói chuyện với các luật sư và cố vấn tài chính chuyên về Việt Nam.


3- Kết nối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt: Thảo luận về kinh nghiệm của họ với những người khác đã trở về Việt Nam.


4- Thực hiện nghiên cứu của bạn và xem xét cẩn thận.


Trở về hay không trở về là quyết định của từng cá nhân, tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị nên nghiên cứu và xem xét cẩn thận trước khi quyết định. Đó là, hãy nghiên cứu kỹ môi trường chính trị và hồ sơ nhân quyền hiện tại của Việt Nam trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc quay trở về. Quyết định 1334 có thể lại một lần nữa là "dối trá có hệ thống của đảng (chữ của GS NVCanh)" không phải là con đường dẫn đến một tương lai an toàn và trọn vẹn mà chúng ta có thể tưởng tượng. Và một lần nữa, xin nhắc lại, hãy ghi nhớ lời của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu trước khi quyết định một việc gì với CSVN.


Tài liệu xem thêm:


+Phim tài liệu PBS về trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt: 

First Days Story Project https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/lastdays/firstdaysstoryproject


+Thông tin về hệ thống chính trị Việt Nam: [URL không hợp lệ đã bị xóa]


+Đính kèm Tài Liệu Phân Tích "Chính Sách Kiều Vận,1334" của Giáo sư Nguyễn Văn Canh:


+Âm mưu Quyết Định 1334 của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam...

https://vietquoc.org/am-muu-quyet-dinh-1334-cua-nha-nuoc-cong-san-viet-nam/


Kết luận: Chúng tôi hiểu sự mong muốn kết nối với Việt Nam của một số trong quý vị, nhưng điều quan trọng là phải làm như vậy với đôi mắt mở to. Hãy nhớ rằng, quyết định trở về Việt Nam là của riêng mỗi người. Bằng cách được thông báo và xem xét tất cả các yếu tố, bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tương lai và sự nghiệp của mình. Cho nên hãy thận trọng tìm hiểu và suy xét cho kỹ trước khi quyết định.


Chúng tôi hy vọng vài điều nhắc nhở này sẽ hữu ích cho quý vị!


BCH Hội AHCSQG Nam CaliBẢN DỊCH ANH NGỮ


Dear Vietnamese-Americans,


Many of you, especially the younger generation, may not be familiar with Vietnamese history. On receiving emails before & after the Discussion on Resolution 1334 of the Vietnamese Communist Party (VCP) held in San Jose, CA, and after reading "Kieu Van Policy, 1334" by Professor Nguyen Van Canh, we, the members of the Executive Committee of the Association of Former Vietnam National Police of Southern California, as Vietnamese-Americans and, more specifically, Vietnamese communist refugees, are interested in sharing some candid comments as follows:


Vietnam's Political Landscape:


Under a one-party communist system, the police in Vietnam are considered the "sword" that protects the party. Therefore, the police's authority is not limited to protecting superiors, but they also cover for and protect subordinates, officials, police, and party members who abuse their power and engage in wrongful actions. For proof, please see the attached image on page 8 of "Kieu Van Policy, 1334" by Professor Nguyen Van Canh.


After 49 years of national unification, political freedoms are still limited, and opposition voices are often brutally suppressed. Harmony and reconciliation are just communist slogans, so dissidents and religious leaders who are not part of the party system, as well as veterans and widows of the Republic of Vietnam, have been mistreated. Mistreatment and repression are understandable.


Decision 1334 encourages Vietnamese Americans to return to Vietnam to contribute to the country's development. While this offer may sound appealing, there are reasons to be cautious. Let's not forget the saying of the late President Nguyen Van Thieu, which has now become true: "Don't listen to what the communists say, but look closely at what the communists do."


For that reason, Vietnamese Americans, before returning to Vietnam to cooperate, invest, etc., should remember:


- One-party system: Vietnam is an authoritarian state with a single ruling party, the Communist Party of Vietnam (VCP), with no opposition or criticism at all.


- Limited Political Freedom: There is no political opposition, so those who criticize the government or dissidents have to face repression, arrest, and imprisonment. Religious freedom was also limited and charity and humanitarian activities to help wounded veterans of the Republic of Vietnam were also banned. This raises the question of what is the real intention behind Decision 1334.


- "Squeezing the lemon, Discarding the Peel" policy: There is a concern that the VCP may exploit Vietnamese Americans for their skills and knowledge, and then discard them later.


- Potential concerns behind Decision 1334: While Decision 1334 seems to promote Vietnamese American involvement, it's important to be cautious. Here's why:


1- Limited transparency: The real motives behind Decision 1334 are unclear. 2- Uncertain protections: There are legal and business security concerns for returning Vietnamese Americans.


3- Restricted Freedoms: Living and working in Vietnam may mean restrictions on the freedoms you enjoy in the US, including freedom of speech and religion.


4- Consider your future: Returning to Vietnam can be a deeply personal decision. However, it's important to weigh the potential risks against the rewards before making a move.


Recommendations:


Conduct thorough research: Learn about Vietnam's current political and economic climate.


Seek professional advice: Talk to lawyers and financial advisors specializing in Vietnam.


Connect with Vietnamese American communities: Discuss their experiences with others who have returned to Vietnam.


Do Your Research and Consider Carefully


To return or not to return is an individual decision, however we recommend careful research and consideration before deciding. That is, carefully study the current political environment and human rights record of Vietnam before making any decision on return. Decision 1334 may once again be a "systematic lie by the party (Professor Nguyen Van Canh's words)" and is not the path to a safe and fulfilling future that we can imagine. And once again, please remember the words of the late President Nguyen Van Thieu before deciding anything with the Communist Party of Vietnam.


Additional Resources:


+PBS documentary about the Vietnamese American experience: First Days Story Project

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/lastdays/firstdaysstorypr oject


+Information on Vietnam's political system: [invalid URL removed] 


+Attached is Analytical Document "Policy to mobilize overseas Vietnamese,1334" by Professor Nguyen Van Canh.


+Decision 1334, The Conspiracy Hatched by Vietnamese Communist Party (VCP) https://vietquoc.org


We understand the desire to connect with your heritage, but it's important to do so with your eyes wide open. Remember: The decision to return to Vietnam is yours alone. By being informed and considering all the factors, you can make the best choice for your future and career.


We hope this information will be helpful!


Sincerely,


Executive Board of AHCSQG Southern California Association


bottom of page