top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

HV-CSQG-VNCH

Vừa qua, Đại Hội IX Tổng Hội CSQG-VNCH đã diễn ra trong 2 ngày 28 & 29 tháng 5, 2022 tại San Jose, Bắc California, với kết quả Chiến hữu Thái Văn Hòa đã được Đại Hội tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành (hay Tổng Hội Trưởng) và Niên Trưởng Trần Quan An được tái tín nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cùng với Chiến hữu Nguyễn Ngọc Tuán được Đại Hội tín nhiệm vào chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Ngay sau khi Đại Hội IX kết thúc, quý vị Tân Chủ Tịch HĐCH và HĐQT đã đề cử một số chiến hữu bổ sung vào HĐCH và HĐQT hầu giúp cho Tổng Hội CSQG hoạt động hữu hiệu trong những thời gian tới.


Dưới đây là một số ý kiến của các Chiến hữu CSQG từ nhiều nơi gởi về chúc mừng Đại Hội IX thành công:


- K2 Trần Bữu Giao (tức Thi sĩ Lệ Khanh):


LÀM TRAI


Làm trai chớ ngại chuyện gian nan,

Đại sự không nên bỏ giữa đàng.

Vì nước kiên cường dù trải mật,

Thương dân tranh đấu dẫu phơi gan.

Danh thơm thanh sử ngàn sau nhắc,

Tiếng tốt lưu truyền khắp thế gian.

Kẻ sĩ ngày nay đều khí phách,

Lo gì chẳng giữ được giang san?

LỆ-KHANH


(Mượn vần bài Qua Tây Lưu Tặng Nước Nhà của Cụ Phan-Chu-Trinh,


Thân mến gửi anh Thái-Văn-Hòa, Tân Tổng Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Tổng Hội CSQG Nhiệm kỳ 2022-2025 - Kính chúc quý vị luôn chân cứng đá mềm.


- CH Hà Văn Sang, Hội CSQG Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận:


Chúng tôi xin được chúc mừng và mong ước TÂN BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI CSQG / VNCH NHIỆM KỲ 2022 - 2025 sẽ tạo được nhiều thành quả tốt đẹp trong tương lai.


- CH Ngô Nhì, Tổng Thư Ký Hội CSQG Michigan:


Chúc mừng ĐH IX - TH/CSQG thành công tốt đẹp! Chúc mừng Tân Tổng Hội-Trưởng Thái-Văn-Hòa.


- CH Nguyễn Ngọc Tiến, Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Khóa 3 HV CSQG:


Cám ơn anh Hòa và BCH đã không ngại khó khăn, gánh vác công việc chung. Chúc anh và toàn thể BCH nhiều thắng lợi.


- CH Lê Văn Thao, Hội Trưởng Hội CSQG Houston và Phụ Cận:


Chúc mừng Anh (TVH) vừa được đa số tín nhiệm vào chức vụ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG VNCH nhiệm kỳ 2022-2025. Vì hoàn cảnh tôi không đến dự được nhưng kết qủa thì như ý muốn. Cám ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho Đại Hội. Hội CSQG Houston chúng tôi sẽ hợp tác với Tân Tổng Hội Trưởng trong thời gian tới.


- Các thân hữu CSQG tại GA: Nguyễn Văn Nhì, Đặng Thanh Thủy, Bùi Thành Tốt, Võ Hữu Tòng, Phan Công Gạt, Lê Phán & Hồ Cảnh Phùng:


Chúc mừng Tân BCH/ Tổng Hội CSQG 2022-2025.


Nhìn thành phần BCH, thấy nhiều nhân vật mới, trẻ trung rất vui mừng.


Chúc BCH mới hoạt động với nhiều thành công tốt đẹp.


- CH Huỳnh Song thay mặt Hội CSQG/VNCH/NSW.ÚC CHÂU:


Chúc mừng Anh TVH được đa số Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu tín nhiệm, bầu chọn vào chức vụ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội/CSQG/VNCH nhiệm kỳ 2022- 2025.


Cám ơn Tân Tổng Hội đã tạo cơ hội cho tất cả LL/CSQG chúng ta trên toàn Thế Giới cùng các thế hệ Hậu Duệ có cơ hội gặp mặt,trao đổi,học hỏi,thể hiện tinh thần đoàn kết và cùng nhau nêu cao tinh thần Chính Nghĩa VNCH.


Chúng Tôi cũng xin đại diện các bạn trẻ thuộc thế hệ Hậu Duệ/CSQG/VNCH Úc Châu gởi lời Chúc Mừng đến Tân Tổng Hội .


Chúng Tôi luôn đánh giá cao vai trò và công sức mà thế hệ trẻ đã đang và sẽ đóng góp nhằm tiếp nối thế hệ đi trước trong các sinh hoạt của LL/CSQG/VNCH.


Sau cùng Chúng Tôi xin gởi đến Tân Tổng Hội lời chúc sức khỏe và cầu mong một Việt Nam có Tự Do , Dân Chủ và Nhân Quyền.


- K4/72 Liu Hậu Sâm (Orlando/Florida):


Kính Chúc Tân Hỏi Đồng Quan Tri Tổng Hỏi CSQG, Tân Hội Đồng Chấp Hành TH/CSQG Hoàn Thành Mỹ Màn trách vụ leo lái TH//CSQG trong nhiệm kỳ 2022-2025 và Rất vui khi thấy thành phần trẻ va Hậu duệ đã nhập cuộc nhận trọng trách được TH giao phó.


- NT Nguyễn Văn Ngôn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG/VNCH MASSACHUSETTS:


Thành thật chúc mừng Anh đã được các chiến hữu tín nhiệm trong vai trò Tổng Hội trưởng Hội Đồng Chấp hành Tổng hội CSQG nhiệm kỳ 2022-2025


Chúc Anh và các chiến hữu cộng sự hoàn thành các công tác đảm trách mỹ mãn


- K2 Nguyễn Văn Tua (Bắc CA):


Chúc mừng bạn hiền được sự tín nhiệm của các Huynh trưởng vả chiến hữu CSQG trong chức vụ Tổng Hôi Trưởng. Xin cố gắng giữ gìn sức khỏe để đảm nhiệm trọng trách này. Thân


- Và còn nhiều Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý Đồng Môn Học Viện CSQG đã gọi điện thoại, gởi tin nhắn chúc mừng và khuyến khích Tân HĐQT & HĐCH gặt hái được nhiều thành công trong tương lai..


bottom of page