top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

TRẦN MINH CÔNG

Thưa quý vị Giáo Sư, cựu Giảng sư và các bạn Cựu SVSQ Học Viện CSQG-VNCH:


Trong mấy ngày gần đây tôi  đã nhận được emails nhận định và góp ý của một số bạn cựu SVSQ/HV-CSQG  liên quan đến Website HV-CSQG. Vì từ trước tới nay vấn đề này chưa được  đặt ra nên có bạn đã lập một Egroup để liên lạc giữa thân hữu và đồng  môn như bạn Dư Quang Nê K6, Bạn Nguyễn Văn Diệp K3  lập một Website  HV-CSQG cũng vì mục đích trên. Tôi không biết còn có  Egroups hay  websites nào khác liên quan đến HV-CSQG hay không.


Qua những emails trao đổi  trên NET, nay hầu như đa số đều đồng ý là chúng ta cần có một Website  chính thức chung cho các thành viên đã từng liên hệ đến HV-CSQG gồm các  Giảng Sư, SQ Cán Bộ, Nhân viên và nhất là các SVSQ đã từng tốt nghiệp  hay tu nghiệp tại HV. Mục đích là để chúng ta có một nơi chung để ghi  lại lịch sử của Lực Lượng CSQG trong đó có lịch sử và sự hình thành của  HV-CSQG (Cảnh Sử mà Tổng Hội đã phát hành 2 năm trước đây). Cũng là nơi  để chúng ta trao đổi và ghi lại những thành quả, kinh nghiệm phục vụ đất  nước để mọi người trong và ngoài LL-CSQG biết rõ hơn về LL-CSQG mà  chúng ta đã hãnh diện phục vụ. Cũng là nơi để con cháu chúng ta và các  thế hệ sau này biết rõ về vai trò và trách nhiệm của LL-CSQG trong lịch  sử của đất nước...


Tôi rất cám ơn những quan  tâm và ý kiến mà một số khá đông các bạn đã chia sẻ với cá nhân tôi và  với các đồng môn khác trên NET. Trong một tập thể lớn như tập thể  HV-CSQG dĩ nhiên chúng ta có nhiều nhận định và ý kiến khác nhau. Nhưng  chúng ta cùng đồng ý là nên có một Website chung cho mọi thành viên HV.  Và đây sẽ là tiếng nói chính thức cho Học Viện-CSQG-VNCH.


Tôi đã tham khảo ý kiến  với chiến hữu Trần Quan An là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổng Hội và  đã từng là Trưởng Đoàn Giảng Sư của Học Viện một thời. Chúng tôi cùng  đồng ý là những phương thức kết nối anh em trước đây (trước tháng  3/2021) là sáng kiến tốt của một số bạn. Những chi tiết quá khứ dù chúng  ta đồng ý hay không bây giờ cũng không nên bàn tới nữa. Bây giờ là lúc  nên chung sức để tạo một ngôi nhà mới (Website chính thức) cho Học Viện.  Đề nghị của K3 Thái Văn Hòa kêu gọi Đại Diện Các Khóa gặp nhau để góp ý  và thảo luận thực hiện một Website chung và chính thức cho HV là một ý  kiến hay và hợp lý. Việc nhờ K1 Nhữ Đình Toán là người đã có kinh nghiệm  điều hành Website cũng là một ý kiến đáng lưu tâm. Tôi tin rằng chúng  ta sẽ có sự tiếp tay của TS. Trần An Bài,   một vị Giảng sư khả kính đã  rất yêu thương HV, với nhiều bài viết giá trị liên quan đến ngành CSQG.  Bài vở của các cựu SVSQ khác cũng sẽ làm phong phú website chung của  chúng ta. Tôi chắc các bạn K3 Nguyễn Văn Diệp và K6 Dư Quang Nê và nhiều  bạn khác nữa cũng sẽ vì Danh Dự chung của HV mà tiếp tay trong nỗ lực  chung này.


Bạn Trần Quan An và cá  nhân tôi rất mong ý kiến của chúng tôi được các bạn cứu xét. Chúng ta có  thể có nhiều ý kiến khác nhau nhưng chỉ có một Danh Dự chung của Học  Viện cần được phát huy và bảo vệ.


Thân chào và cầu chúc An Lành đến tất cả các bạn và gia đình.


Thân kính,


Trần Minh Công.

HV-CSQG.

(14/3/2021)


bottom of page