top of page
Banner edge
Trang Ý Kiến 11.png
Trang Ý Kiến 2.png

Ý KIẾN

TÂM TÌNH

ST

Có một điều lạ lùng là rất nhiều người Việt tin rằng Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ... Trung Quốc. Họ cho rằng trong quá trình bị đô hộ 1000 năm, nhân dân ta đã du nhập phong tục nhiều tri thức và tập tục của người Hoa Hạ và Tết Nguyên Đán cũng vậy(?!) => một số người còn dựa vào đó đòi bỏ Tết vì Tết là “văn hoá ngoại lai”.?!


Các di vật khảo cổ đã cho thấy, trước khi bị đô hộ (nghìn năm Bắc thuộc), chúng ta đã từng có một nền văn minh rực rỡ chẳng kém cạnh ai. Từ thời Văn Lang – Âu Lạc thời Hùng Vương, An Dương Vương đã hình thành nên những phong tục, tập quán của người Việt, trong đó có tục “ăn Tết” trong những ngày đầu năm mới.


Nguyên nghĩa của “Tết” chính là “Tiết”. Văn hóa Việt thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước, do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã “phân chia” thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau-ứng với 1 tiết là 1 khắc được gọi là "giao thời". Trong đó, tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng – tức Tiết Nguyên Đán, sau này được biết đến là Tết Nguyên Đán.


Minh chứng rõ nhất cho việc này đó là sự xuất hiện của bánh chưng, bánh dày – nhờ sáng kiến của Lang Liêu – con trai thứ 18 của đời Hùng Vương thứ 6. Và “Bánh chưng bánh dày” biểu trưng cho quan niệm “Trời tròn – Đất vuông” phù hợp với quan niệm phát triển nông nghiệp của dân Ta. Như thế có thể phần nào khẳng định Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Việt Nam chúng ta, trước cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế bên Trung Hoa.


Mà thôi, cứ coi như đó là “huyền sử không đáng tin” => hãy xem sử do chính người Trung Quốc chép về Tết của người Việt:


Khổng Tử – Nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng người Trung Hoa, trong sách Kinh Lễ có viết: “Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó”.


Sách Giao Chỉ Chí cũng có đoạn viết “Bọn người Giao Quận thường tập trung lại từng phường hội nhảy múa hát ca, ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một mùa cấy trồng mới, không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của Quan lang, Chúa động cũng đều tham gia lễ hội này“.


Điều đó càng khẳng định, Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Việt Nam và chính người Trung Quốc mới là bên đã “bắt chước” và phát triển phong tục này lên như ngày nay.


- Cang Huỳnh St.


bottom of page