top of page
Banner edge
Ý KIẾN CỦA C/H NGUYỄN DOÃN HƯNG (K6),
Hội Trưởng Hội CSQG Nam California

ND.Hưng

Mặc dù K6 không có Đại diện chính thức, nhưng vì thời gian tính, tôi xin phép được lên tiếng như sau:


Đầu tiên xin được hoan hô toàn thể Niên Trưởng Cố Vấn, và tất cả anh chị trong Ban Điều Hành Website một lần nữa dấn thân, hy sinh nhận lãnh việc thiết kế, điều hành trang web (HVCSQG) này.


Đã từ lâu, mặc dù có lẽ rất đông mọi người đã biết tới Học Viện CSQG, nhưng vẫn cần có một trang web tốt để giúp giới thiệu, quảng bá, tạo một cái nhìn đứng đắn, nâng cao rất mạnh uy tín cho trường Mẹ một cách hợp pháp. Một good website cho HVCSQG cũng tương đương với việc góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh chống cộng của các chiến sĩ CSQG, trong đó có các cựu SVSQ Học Viện, những người đã từng đi qua ngưỡng cửa HVCSQG, là việc làm cần thiết.


Xin chào mừng Website chính thức của HVCSQG!


Trân Trọng,

ND.HưngTÂM TÌNH / Ý KIẾN

devider 1.gif
bottom of page