top of page
Banner edge
GÓP Ý CỦA TS TRẦN AN BÀI, CỰU GS-HVCSQG
Về Dự Thảo Nội Quy Quản Trị & Điều Hành Website-HVCSQG

Trần An Bài

Bản Nội Quy để điều hành Trang Nhà Học Viện có nhiều ưu điểm rất đáng khen. Xin cám ơn quý ACE trong Ban Soạn Thảo Nội Quy.


Để cho Bản Nội Quy được hoàn hảo, tôi xin phép đóng góp vài ý kiến để quý Niên Trưởng và ACE tùy nghi:


1. Xin thay thế bốn con số “01” trong mục "B - Điều Hành" bằng chữ “một” hay “Một”.


2. Có thể dùng chữ “đăng tải” thay cho chữ “upload” trong số 2 cũng của mục B nói trên.


3.  Mục C Chế tài: Danh từ “chế tài” trong luật pháp được hiểu là những biện pháp kỷ luật khi xảy ra những điều sai trái, vi phạm Nội Quy. Nó hơi khác với hình phạt được áp dụng trong hình luật. Khi một người tình nguyện từ chức vì lý do sức khỏe hay bất cứ lý do riêng tư chính đáng nào thì đó không phải là biện pháp chế tài. Theo nội dung điều khoản này thì nó bao gồm cả vi phạm và không vi phạm kỷ luật, vì thế tiêu đề “Chế  tài” không được chỉnh ở đây. Xin đổi thành “Chấm dứt nhiệm vụ”.


4. Ngoài ba điểm nói trên, điều 1, mục B còn đề cập đến hai vấn đề cũng khá quan trọng:


Một Trưởng Ban Điều Hành có nhiệm vụ sưu tầm, biên tập, hiệu đính (edit) các bài viết, tài liệu, tin tức, hình ảnh, video có nội dung nêu cao chính nghĩa VNCH và màu cờ sắc áo CSQG của các tác giả trong và ngoài lực lượng Cảnh Sát, đặc biệt là của các cựu SVSQ Học Viện; tuyệt đối không phổ biến những bài viết hay tài liệu tuyên truyền hay làm lợi cho cộng sản, hoặc cổ võ hay ủng hộ cho một đảng phái chính trị.”


Từ đầu câu đến dấu chấm phết (;) là đúng. Nhưng hai vấn đề sau đó cần được xem xét lại.


A.  “Tuyệt đối không phổ biến những bài viết hay tài liệu tuyên truyền hay làm lợi cho cộng sản”. Điều khoản này viết chưa đầy đủ. Đây mới chỉ là khía cạnh tiêu cực của vấn đề chống Cộng. Vấn đề tích cực cũng cần được nhấn mạnh là phải cổ võ đăng tải những tài liệu chống tà thuyết và chế độ độc tài, đảng trị Cộng sản. Không đăng những bài ca tụng Cộng Sản: Chưa đủ! Mà còn phải có những bài vở đánh trực diện Cộng Sản: Mới đủ!


B.  “hoặc cổ võ hay ủng hộ cho một đảng phái chính trị.” Điều khoản này quá tổng quát, tối nghĩa và dễ đưa đến hiểu lầm và trói tay Ban Biên Tập sau này. Quốc gia nào cũng phải được sinh hoạt qua các đảng phái chính trị. Ví dụ Hoa Kỳ có hai đảng phái chính trị lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa. Người dân được khuyến khích tham gia, cổ võ và ủng hộ hai đảng phái này. Cốt lõi của vấn đề là khi các đảng phái chính trị làm đúng thì dân phải cổ võ và ủng hộ. Còn khi các đảng này làm sai thì phải tẩy chay và đả đảo. Đối với các hội đoàn, đoàn thể, như Hội Học Viện CSQG, tuy những tổ chức này không chú trọng nhiều về chính trị, mà là ái hữu, nhưng họ vẫn phải có thái độ chính trị. Khi chúng ta nhìn thấy nạn kỳ thị màu da hoành hành, bắt buộc chúng ta phải có thái độ, chứ không thể né tránh.  Khi một người anh em của chúng ta bị đánh ở San Francisco vì nạn kỳ thị thì chúng ta không thể ngồi yên. Đảng phái hay đoàn thể chính trị nào lên án tệ nạn kỳ thị, chúng ta phải lên tiếng cổ võ và ủng hộ họ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mạng lưới Học Viện là thông tin và bình luận. Điều quan trọng là tin tức phải trung thực. Bình luận phải đứng đắn và hợp lý. Quyền tự do ngôn luận và tôn trọng lập trường đối lập của người khác đã được Hiến Chương Liên Hiệp Quốc công nhận và vì  thế chúng ta khác với các chế độ độc tài đảng trị ở điểm này.


Nếu  húng ta chống Cộng tiêu cực, nếu chúng ta né tránh các thông tin và bình luận chính trị thì Trang Nhà của chúng ta sẽ thiếu sinh khí như cảnh chợ chiều. Tóm kết, tôi xin Ban Dự Thảo Nội Quy xem lại hai điểm pháp lý căn bản vừa nêu trên.


Trân trọng,

Trần An Bài


TÂM TÌNH / Ý KIẾN

devider 1.gif
bottom of page