top of page
Banner edge
MỘT VÀI Ý KIẾN
Nhân dịp ra mắt Website Học Viện CSQG
MỘT VÀI Ý KIẾN
Nhân dịp ra mắt Website Học Viện CSQG

CNN

Hồ Cảnh Phùng (GA):

Chúc mừng! Chúc mừng!

Website trình bày đẹp và phong phú, mặc dù mới ra lò!

Hết sức cảm ơn các bạn đã hy sinh nhiều công sức để thực hiện.

Bây giờ có thể hãnh diện là HVCSQG đã có Trang Nhà. (HCP)


Lê-hữu-Nghĩa (MN):

Thật  là một điều vui mừng thấy trang web Học Viện CSQG-VNCH vừa được hoàn  thành. Xin hoan nghinh và cám ơn các bạn đồng môn đã cố gắng, hợp tác  nhau để thực hiện trang web.

Trang  web được trình bày rất đẹp và ý nghĩa với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong  mục TÀI LIỆU có những cuốn Nguyệt San Bạn Dân thật quí hiếm đối với  người CSQG-VNCH. Xin đề nghị Ban Điều Hành trang web nên đưa thêm vào  những cuốn Đặc San Phượng Hoàng và Đặc San Đa Năng… (LHN)


Phiến Nguyễn (CA):

TIẾNG NÓI ĐỒNG MÔN

Tiếng nói Đồng Môn thảnh thót vang

Vòm trời hải ngọai ánh huy hoàng

An Dân Bảo Quốc điều tâm niệm

Lý tưởng Quốc Gia ngọn hải đăng

Mạng lưới truyền thông vừa góp măt

Gia đình Học Viện tiếp hành trang

Nghiã tình chiến hữu luôn chia sẻ

Lẽ sống tha phương mãi rộn ràng

(PN)


Nguyễn Công Vinh (WA):

Căn  Nhà Nhỏ (website K1) chào mừng website HOC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC  GIA vừa được hoàn thành. Mặc dù có muộn màng, nhưng từ nay  Đại Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH có tiếng nói chung, tiếng nói  chính thức của tất cả các khóa xuất thân từ Trường Mẹ Học  Viện.

Căn  Nhà Nhỏ K1 xin chúc mừng và chúc cho Ban điều hành đầy đủ  sức khỏe, tiếp tục hoàn thiện những gì chưa hoàn tất. (NCV)


Cao Hoàng Vân (K3):

WOW WOW WOW!

Very Well Done!

Cám  ơn các Anh đã bỏ thời gian và công sức để “ăn cơm nhà vác ngà voi” cho  danh nghĩa và cho toàn thể anh em Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH!

Giá trị tinh thần quá cao and greatly appreciated!

Cám  ơn Anh NĐT đã nhận trách nhiệm, đứng mũi chịu sào làm việc này. Behind  the scenes là 'Giám Đốc kiêm Giám Xúi' Thái Văn Hoà đã bỏ ăn bỏ ngủ để  có thể trình làng Website Học Viện hôm nay.

Công  khó riêng mang lại niềm vui chung! Behind the Scenes  là một Nhóm bạn  hữu chuyên trách phần kỹ thuật, và đây là nhóm nồng cốt đã tạo ra  Website này.

WE ALL WANT TO SAY THANKS TO EACH AND EVERYONE OF YOU IN THIS GROUP FOR ALL YOUR THOUGHTFUL HARD WORK!

Xin dành cho anh Hoà vinh danh những anh chị em này!

GREAT JOB!!! (CHV)


Lê Văn Thao (Houston):

Cám ơn Ban Điều Hành đã bỏ nhiều công sức và thì giờ để làm xong website cho HVCSQG.

LT (Houston)


Tống Phước Kiên (NC):

Cám  ơn các bạn trong ban điều hành website Học Viện CSQG đã bỏ công sức để  hoàn thành website. Tuy mới hình thành mà đã thấy rất đẹp và phong phú  rồi.

TPK


TÂM TÌNH / Ý KIẾN

devider 1.gif
bottom of page