top of page
Banner edge
THUYẾT ÍT NHIỀU CỦA NGƯỜI NHẬT

ST

  1.  ĂN ÍT, NHAI NHIỀU

  2. ĂN THỊT ÍT, ĂN RAU NHIỀU

  3. ĂN ĐƯỜNG ÍT, ĂN QUẢ NHIỀU

  4. ĂN MẶN ÍT, ĂN CHUA NHIỀU

  5. MẶC ÍT, TẮM NHIỀU

  6. LO ÍT, NGỦ NHIỀU

  7. GIẬN ÍT, CƯỜI NHIỀU

  8. NGỒI XE ÍT, ĐI BỘ NHIỀU

  9. NÓI ÍT, LÀM NHIỀU

  10. THAM LAM ÍT, BỐ THÍ NHIỀU


Với 10 nguyên tắc sống này, người Nhật giờ đây đang có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

TÂM TÌNH / Ý KIẾN

devider 1.gif
bottom of page